ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΛΕΣ – ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΓΑΛΑΤΑ

original

Στην επιχείρησή μας μπορείτε να προμηθευτείτε:

 

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΛΕΣ

Φυτικό λίπος, Σόδα, Μαρμαρόσκονη, Φωσφορικό μονοασβέστιο, Άλας

 

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΓΑΛΑΤΑ

Γάλα ΜΟΣΧΩΝ, Γάλα ΑΜΝΟΕΡΙΦΙΩΝ